Home

Over de commissie CKMBO

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De commissie heeft als taak de minister te adviseren over de kwaliteitsagenda’s 2019-2022, waarvoor de mbo-scholen in 2023 de eindrapportages indienen. Tevens adviseert de commissie de minister over de kwaliteitsagenda 2024-2027 van de mbo-scholen. De commissie bestaat uit zeven leden, afkomstig uit diverse sectoren van de samenleving.

Sectorbeeld 2023

In het sectorbeeld 'Niet voorspelbaar, wel wendbaar' blikt de commissie terug op de periode 2019-2022.

In het bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef (2018) zijn de uitgangspunten voor de kwaliteitsafspraken 2019-2022 geformuleerd. Elke mbo-school heeft met de minister afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de kwaliteitsagenda. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in de opbrengsten van de kwaliteitsafspraken in de periode 2019-2022 en de context waarbinnen de scholen hebben gewerkt. Bij de analyse is gebruikt gemaakt van de kwaliteitsagenda’s, de verantwoordingen in de jaarverslagen en de communicatie tussen de commissie, de scholen en andere stakeholders. Lees hier het sectorbeeld.