Home

Over de commissie CKMBO

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De commissie heeft als taak de minister te adviseren over de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen, alsmede over de resultaten die de scholen in de periode 2019-2022 boeken. De commissie bestaat uit zeven leden, afkomstig uit diverse sectoren van de samenleving. Voorzitter is Michiel Scheffer.

Commissie publiceert sectorbeeld 'Vertrouwen'

In het sectorbeeld ‘Vertrouwen’ schetst de Commissie Kwaliteitsafspraken een landelijk beeld van de kwaliteitsagenda’s. Volgens Michiel Scheffer, voorzitter van de commissie, vormen de agenda’s een prima basis voor verdere kwaliteitsverbetering: ‘Met deze plannen werken de scholen de komende jaren samen met regionale partners aan versterking van het beroepsonderwijs in de regio. De commissie heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.’

In het sectorbeeld wordt ingegaan op de door de scholen zelf geformuleerde ambities. De rapportage sluit af met aanbevelingen aan de minister en aan de scholen. Zo adviseert de commissie de minister om de experimenten met meer regionale ruimte voor scholen met kracht door te zetten. Ook adviseert de commissie scholen bij de uitvoering van de agenda’s docenten en studenten actief te blijven betrekken. Lees meer