Scholen dienen kwaliteitsagenda in

Alle 63 mbo-scholen hebben vorige week hun kwaliteitsagenda ingeleverd. De commissie kwaliteitsafspraken mbo beoordeelt de komende maanden de plannen.

Eind oktober was de deadline voor de scholen om hun kwaliteitsagenda in te leveren. Volgens de nieuwe kwaliteitsafspraken moet iedere school die aanspraak wil maken op een deel van de kwaliteitsgelden een kwaliteitsagenda opstellen. In zo’n agenda maakt de school plannen om het onderwijs in de regio te verbeteren. Bij de plannen zijn lokale overheden en werkgevers nauw betrokken.

Beoordeling
Op 1 november bleek dat alle 63 mbo-scholen daadwerkelijk een agenda hebben ingediend. De volgende stap is dat de Commissie Kwaliteitsafspraken de plannen gaat beoordelen. Hiertoe zullen leden van commissie onder andere alle scholen bezoeken. De gesprekken met de scholen worden nu ingepland en zullen medio november starten. Uiterlijk 31 maart 2019 ontvangen de scholen het voorlopig advies van de commissie. Medio juni adviseert de commissie dan de minister definitief over de kwaliteitsagenda, waarna de minister uiterlijk 1 augustus haar oordeel geeft. De kwaliteitsagenda heeft een doorlooptijd van 2019 tot 2022.

Bekijk voor meer informatie de Regeling kwaliteitsafspraken 2019-2022