Commissie publiceert Sectorbeeld ‘Vertrouwen’

In het sectorbeeld ‘Vertrouwen’ geeft de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO een landelijk beeld van de mbo-sector op basis van de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen. De rapportage wordt afgesloten met aanbevelingen aan de scholen en aan de minister.

In het kader van de kwaliteitsafspraken hebben alle mbo-scholen in 2018 een kwaliteitsagenda opgesteld. De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO (CKMBO) heeft in de eerste helft van 2019 met de bestuurders van de scholen gesprekken gevoerd over deze kwaliteitsagenda’s. In mei 2019 adviseerde de commissie de minister om alle agenda’s goed te keuren. De komende jaren werken de scholen aan de uitvoering van de plannen.

Landelijk beeld
In het sectorbeeld ‘Vertrouwen’ schetst de Commissie Kwaliteitsafspraken een landelijk beeld van de kwaliteitsagenda’s. Volgens Michiel Scheffer, voorzitter van de commissie, vormen de agenda’s een prima basis voor verdere kwaliteitsverbetering: ‘Met deze plannen werken de scholen de komende jaren samen met regionale partners aan versterking van het beroepsonderwijs in de regio. De commissie heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.’

Aanbevelingen
De rapportage gaat onder andere in op de ambities die de scholen hebben op de landelijke speerpunten ‘opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomt’, ‘jongeren in een kwetsbare positie’ en ‘gelijke kansen’. Ook is er aandacht voor schooleigen thema’s uit de kwaliteitsagenda’s. De rapportage sluit af met aanbevelingen aan de minister en aan de scholen. Zo adviseert de commissie de minister om de experimenten met meer regionale ruimte voor scholen met kracht door te zetten. Ook adviseert de commissie scholen om bij de uitvoering van de agenda’s docenten en studenten actief te blijven betrekken.