Contact

Contact

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO wordt ondersteund door een Secretaris en een secretariaat. Gerda Mol Korving vervult de rol van Secretaris. Het secretariaat is gepositioneerd bij de uitvoeringsorganisatie DUS-i en wordt gecoördineerd door Indira van Oven.

Postadres:
Commissie Kwaliteitsafspraken mbo
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

E-mail:
Voor vragen over de kwaliteitsafspraken kunt u een mail sturen naar:
contact@ckmbo.nl

U kunt ook bellen met (070) 340 57 77