Eindbeoordelingen

Eindbeoordelingen

In 2023 rondt de commissie de monitoring van de kwaliteitsagenda's 2019-2022 af met de beoordeling van de eindrapportages die de mbo-scholen uiterlijk 30 juni 2023 indienen.  In 2022 heeft de commissie daartoe al digitale voortgangsgesprekken gevoerd. Scholen rapporteren in hun jaarverslag 2022 over hun eindresultaten. Voor 1 oktober 2023 geeft de commissie een advies aan de minister. Bekijk ook het schema voor de beoordeling in de jaren 2022-2023.