Groen licht voor kwaliteitsagenda’s scholen

De Commissie Kwaliteitsafspraken mbo adviseert de minister om de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen goed te keuren. In de plannen hebben de scholen beschreven hoe zij de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren.

De kwaliteitsagenda’s vloeien voort uit het Bestuursakkoord dat minister Van Engelshoven vorig jaar sloot met de MBO Raad. In dit akkoord is onder andere afgesproken dat scholen in de regio de ruimte krijgen om samen met bedrijven, gemeenten, docenten en studenten plannen te maken voor verbetering van het onderwijs. Voor goede plannen stelt het ministerie van OCW in totaal een bedrag van 1,6 miljard euro ter beschikking voor een periode van vier jaar.

Advies
De Commissie Kwaliteitsafspraken mbo heeft de afgelopen maanden de agenda’s beoordeeld. De commissie heeft alle scholen bezocht en de plannen intensief doorgesproken. De commissie adviseert de minister om de kwaliteitsagenda’s van alle 61 mbo-scholen goed te keuren. Op maandag 27 mei heeft de commissie haar advies aan minister Ingrid van Engelshoven aangeboden tijdens een werkbezoek aan het Summa College.

Via deze pagina vindt u de kwaliteitsagenda’s van de scholen