‘Trots, vertrouwen en lef’

Op 7 februari 2018 tekenden minister Ingrid van Engelshoven namens het kabinet en Ton Heerts namens de MBO Raad het bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef.

Het akkoord bevat onder meer afspraken over gelijke kansen in het onderwijs en het verder brengen van jongeren in een kwetsbare positie. Het mbo is de eerste onderwijssector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten.

Het bestuursakkoord biedt mbo-scholen de ruimte om zich de komende jaren te richten op jongeren in kwetsbare posities, door intensere samenwerking met het vmbo en het praktijkonderwijs. Dat moet de overgang voor kansarme jongeren vergemakkelijken en kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.
Voorzitter Ton Heerts van de MBO Raad roept de scholen op om lef te tonen en transparant te zijn. Ook wilt hij dat het mbo niet alleen vakmensen opleidt, maar ook bijdraagt aan de maatschappij door iedereen gelijke kansen te bieden.

Het bestuursakkoord heeft een looptijd van vier jaar, van 2018 tot 2022. De scholen verbinden zich aan de gemaakte afspraken en laten hiervoor een onafhankelijke commissie hun kwaliteitsagenda’s monitoren.

(bron: MBO Raad)