Nieuwe voorzitter Commissie Kwaliteitsafspraken

Per 1 juni is mevrouw Antoinette Knoet-Michels benoemd als voorzitter van de Commissie Kwaliteitsafspraken. Tevens is per die datum de heer Klaas Verschuure als nieuw lid van de commissie aangetreden. Aanleiding voor de benoeming van Antoinette Knoet-Michels is het vertrek van Michiel Scheffer, die sinds 2015 voorzitter is van de commissie. De heer Scheffer heeft onlangs aan de minister heeft laten weten dat hij na …     > lees verder

De rol van practoraten bij kwaliteitsafspraken

In een aantal bespreekuren kunnen scholen informatie krijgen over onderdelen van hun kwaliteitsagenda’s. In het spreekuur van 24 april stond het thema ‘practoraten’ centraal. Na een korte inleiding van CKMBO-secretaris Gerda Mol-Korving gaven Taco de Ruiter van het ministerie van OCW en Jorick Scheerens van de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ een toelichting. In de kwaliteitsagenda maken de scholen duidelijk hoe zij de ambities uit …     > lees verder

Webinar over rol medezeggenschap bij nieuwe kwaliteitsafspraken

Op 12 april organiseert het ministerie van OCW een webinar over de rol van de medezeggenschap bij de kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027. Vertegenwoordigers van studentenraden en ondernemingsraden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de online bijeenkomst. De komende periode werken alle mbo-scholen aan het opstellen van een kwaliteitsagenda voor de periode 2024-2027. Het is de bedoeling dat de besturen bij het opstellen van de …     > lees verder

Veel vragen tijdens drukbezochte schrijverssessie nieuwe kwaliteitsagenda

De komende maanden werken alle scholen aan een kwaliteitsagenda voor de periode 2024-2027. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst kregen de schrijvers van de agenda’s uitleg over de eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de agenda’s stelt. Ook konden de aanwezigen onderling naar hartenlust tips uitwisselen. Vanaf 2024 start een nieuwe periode van kwaliteitsafspraken voor de mbo-scholen. Scholen die aanspraak willen maken …     > lees verder

Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027

De nieuwe Regeling voor de kwaliteitsafspraken mbo (2024-2027) is op 14 maart in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling bevat de ‘spelregels’ voor de nieuwe kwaliteitsafspraken. Volgens de regeling moeten scholen die aanspraak willen maken op de kwaliteitsgelden een integrale kwaliteitsagenda opstellen. In de agenda maken de scholen duidelijk hoe zij, samen met de partners in het werkgebied, de landelijke werkagenda vertalen naar de eigen praktijk. …     > lees verder