Twee data voor indienen nieuwe kwaliteitsagenda

De nieuwe ronde kwaliteitsafspraken start op 1 januari 2024. Scholen kunnen kiezen uit twee data voor het indienen van de kwaliteitsagenda. De deadline voor het indienen van de plannen in de eerste tranche is 30 juni 2023; voor de tweede tranche is dat 1 oktober. Scholen ontvangen de kwaliteitsmiddelen pas als hun agenda is goedgekeurd. De Commissie Kwaliteitsafspraken beoordeelt de kwaliteitsagenda’s en adviseert de minister …     > lees verder

Schrijverssessie voor makers

Op donderdag 23 maart 2023 organiseert de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO een informatiebijeenkomst over de nieuwe kwaliteitsafspraken. De bijeenkomst wordt verzorgd door het ondersteuningsteam van de commissie en is speciaal bedoeld voor de schrijvers van de plannen, programmamanagers en projectleiders van de kwaliteitsagenda’s 2024-2027. In de sessie wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de regeling kwaliteitsafspraken en het beoordelingskader. Deze worden naar verwachting medio maart …     > lees verder

Vernieuwing website

De website van de Commissie Kwaliteitsafspraken mbo wordt momenteel uitgebreid met informatie over de Werkagenda mbo en de regionale kwaliteitsagenda’s die scholen gaan maken. Op 14 februari 2023 is de Werkagenda mbo ondertekend door minister Dijkgraaf en vertegenwoordigers van onder andere studenten (JOB), docenten (BVMBO), scholen (MBO Raad) en werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland). Op dezelfde dag is ook het Stagepact mbo ondertekend. De Werkagenda vormt de basis …     > lees verder