Scholen werken hard aan regionale kwaliteitsagenda

De mbo-scholen werken op dit moment hard aan het opstellen van een nieuwe kwaliteitsagenda. Eind oktober is de deadline voor het plan. Michiel Scheffer, voorzitter van de commissie die de agenda’s beoordeelt, is positief gestemd: ‘Dit is een unieke kans voor scholen om de samenwerking in de regio verder te versterken.’ We spreken Michiel Scheffer tijdens de nationale opening van het mbo-schooljaar in Tilburg. Scheffer …     > lees verder

Voorwaarden kwaliteitsafspraken bekend

Scholen die in aanmerking willen komen voor een deel van de kwaliteitsgelden die beschikbaar zijn voor het mbo, moeten voor eind oktober een zogenaamde kwaliteitsagenda opstellen. In totaal wordt er over de scholen de komende jaren 1,6 miljard euro extra verdeeld. In de nieuwe kwaliteitsafspraken, die gelden voor de periode 2019-2022, krijgen scholen alle ruimte om zelf speerpunten te benoemen. Op basis van de specifieke …     > lees verder

Van Engelshoven heeft vertrouwen in het mbo

Volgens minister Van Engelshoven behoort het Nederlandse mbo tot de absolute wereldtop. Alle reden dus om scholen nu meer ruimte te geven om in de eigen regio tot het beste onderwijs te komen. In het nieuwe bestuursakkoord tussen het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad staat regionale vernieuwing centraal. Scholen krijgen de ruimte om samen met werkgevers de opleidingen te vernieuwen. Ingrid van Engelshoven: …     > lees verder

‘Trots, vertrouwen en lef’

Op 7 februari 2018 tekenden minister Ingrid van Engelshoven namens het kabinet en Ton Heerts namens de MBO Raad het bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef. Het akkoord bevat onder meer afspraken over gelijke kansen in het onderwijs en het verder brengen van jongeren in een kwetsbare positie. Het mbo is de eerste onderwijssector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten. Het bestuursakkoord biedt mbo-scholen de …     > lees verder