Over de commissie

Over de commissie

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO is als onafhankelijke adviescommissie ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft als taak de minister te adviseren over de kwaliteitsagenda's 2019-2022 en de kwaliteitsagenda's 2024-2027. In 2023 rondt de commissie de monitoring van de kwaliteitsagenda's 2019-2022 af met de beoordeling van de eindrapportages die de mbo-scholen uiterlijk 30 juni 2023 indienen. Dit jaar start de commissie ook met de beoordeling van de kwaliteitsagenda's die de scholen vanaf de zomer van 2023 kunnen indienen. De commissie bestaat uit zeven leden, afkomstig uit diverse sectoren van de samenleving.

Tot de taken van de commissie behoort in ieder geval:
• het beoordelen van de behaalde eindresultaten van de scholen, zoals beoogd in de kwaliteitsagenda’s 2019-2022 van de mbo-scholen
• het beoordelen van de kwaliteitsagenda's 2024-2027 van de mbo-scholen
• het opstellen van een integrale rapportage met daarin een landelijk beeld van de resultaten uit de kwaliteitsagenda's 2019-2022
• het opstellen van een integrale rapportage net een landelijk beeld van alle kwaliteitsagenda's 2024-2027

De commissie heeft in de periode 2019-2022 de volgende taken uitgevoerd:

• de beoordeling van kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen (2018-2019)
• het tussentijds beoordelen van de door de scholen behaalde resultaten (2021)
• het opstellen van een integrale rapportage met daarin een landelijk beeld van de resultaten uit de kwaliteitsagenda's in 2019 en in 2021

Beoordeling in 2023

• In 2023 geeft de commissie een definitief oordeel over de resultaten van de scholen. In 2022 heeft de commissie daartoe al digitale voortgangsgesprekken gevoerd. Scholen rapporteren in hun jaarverslag 2022 over hun eindresultaten. Voor 1 oktober 2023 geeft de commissie een advies aan de minister. Bekijk ook het schema voor de beoordeling in de jaren 2022-2023.
• In 2023/2024 geeft de commissie een definitief oordeel over de kwaliteitsagenda's 2024-2027 en adviseert de commissie de minister daarover. Bekijk het schema voor de beoordeling van de nieuwe kwaliteitsagenda's die worden ingediend uiterlijk 30 juni 2023 of uiterlijk 1 oktober 2023.