Over de commissie

Over de commissie

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO is als onafhankelijke adviescommissie ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft als taak de kwaliteitsagenda's van de mbo-scholen te monitoren. De commissie bestaat uit zeven leden, afkomstig uit diverse sectoren van de samenleving.

Tot de taken van de commissie behoort in ieder geval:
• het beoordelen van de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen (2018-2019)
• het tussentijds (2021) beoordelen van de door de scholen behaalde resultaten
• het beoordelen van de definitieve resultaten van de scholen (2023)

Voorts heeft de commissie als taak in 2019, 2021 en 2023 een integrale rapportage op te stellen met een landelijk beeld van de voortgang en resultaten van de kwaliteitsafspraken.

De commissie verricht de werkzaamheden op basis van de in juni 2018 gepubliceerde Regeling kwaliteitsafspraken 2019-2022.

Bekijk ook de factsheet over de werkwijze van de commissie.

Midterm review

In 2021 beoordeelt de commissie de tussentijdse resultaten van de scholen. Volgens de regeling dienen scholen voor 1 juli 2021 hun jaarrapportage bij de commissie in. Uiterlijk 1 oktober 2021 adviseert de commissie de minister van Onderwijs over de tussentijdse beoordeling. Bekijk ook het schema voor de midterm review.