Over de commissie

Over de commissie

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO is als onafhankelijke adviescommissie ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, en heeft als taak de kwaliteitsagenda's van de mbo-scholen te monitoren. De commissie bestaat uit zeven leden, afkomstig uit diverse sectoren van de samenleving.

Tot de taken van de commissie behoort in ieder geval:
• het beoordelen van de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen (2018-2019)
• het tussentijds (2021) beoordelen van de door de scholen behaalde resultaten
• het beoordelen van de definitieve resultaten van de scholen (2023)

Voorts heeft de commissie als taak in 2019, 2021 en 2023 een integrale rapportage op te stellen met een landelijk beeld van de voortgang en resultaten van de kwaliteitsafspraken.

De commissie verricht de werkzaamheden op basis van de in juni 2018 gepubliceerde Regeling kwaliteitsafspraken 2019-2022.

Bekijk ook de factsheet over de werkwijze van de commissie.