Overige bronnen

Overige bronnen

Op deze pagina verzamelen wij overige bronnen die relevant zijn voor de kwaliteitsafspraken mbo.

Schrijfwijzer Kwaliteitsafspraken 2024-2027
Hulpmiddel voor scholen bij het opstellen van de kwaliteitsagenda (maart 2023)

Brief minister aan scholen
Brief aan scholen over de werkagenda en de landelijke kwaliteitsafspraken (maart 2023)

Kamerbrief over stand van zaken kwaliteitsafspraken
Brief van minister Van Engelshoven over de voortgang van de kwaliteitsafspraken (november 2021)

Voortgang uitvoering bestuursakkoord mbo (2018-2022)
Brief van minister Van Engelshoven over de uitvoering van het bestuursakkoord mbo (december 2020)

Kwaliteitsafspraken in het mbo
Essay van de NSOB over de eerste tranche kwaliteitsafspraken (2015-2018)

Het Nederlandse mbo: een ontwikkelperspectief
Beleidsbrief van minister Van Engelshoven (januari 2020)

Kwaliteitsagenda's van de scholen
Hier vindt u de kwaliteitsagenda's van de scholen.

Kamerbrief over kwaliteitsafspraken mbo
Brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer over de kwaliteitsagenda's van de mbo-scholen (mei 2019)

Onderwijs in de regio in cijfers
Website met een schat aan informatie over beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in de regio (november 2018)

Brief aan scholen over bestuursakkoord mbo
Brief van minister Van Engelshoven en voorzitter van de MBO Raad aan de mbo-scholen over de stand van zaken van het in februari 2018 ondertekende bestuursakkoord (oktober 2018)

Mbo-scholen aan zet
Notitie met uitgangspunten voor nieuwe kwaliteitsafspraken (november 2017)

En nu verder in regio!
Manifest denktank vijf mbo-scholen (juni 2017)