Rapportages

Overzicht van beschikbare rapporten

De commissie heeft als opdracht om in 2019, 2021 en 2023 rapportages op te stellen met een landelijk beeld van de voortgang en resultaten van de kwaliteitsafspraken. Te zijner tijd zijn deze rapportages op deze pagina beschikbaar.