Rapportages

Overzicht van beschikbare rapporten

De commissie heeft als opdracht om in 2019, 2021 en 2023 rapportages op te stellen met een landelijk beeld van de voortgang en resultaten van de kwaliteitsafspraken.

Niet voorspelbaar, wel wendbaar. Sectorbeeld 2023
In dit sectorbeeld blikt de Commissie Kwaliteitsafspraken terug op de periode 2019-2022. Wat is er terechtgekomen van de ambities die de scholen in 2018 geformuleerd hebben? Het sectorbeeld is onder andere gebaseerd op de jaarlijkse verantwoordingen van de scholen en de communicatie tussen de commissie, de mbo-scholen en andere stakeholders.

Sectorrapportage (18 oktober 2021)
In een rapportage geeft de Commissie Kwaliteitsafspraken een beeld van de stand van zaken van de kwaliteitsafspraken, op basis van de midtermreviews van de scholen. De rapportage gaat ook in op de meerwaarde van het instrument 'kwaliteitsafspraken'.

Vertrouwen. Sectorbeeld 2019
In het sectorbeeld ‘Vertrouwen’ geeft de Commissie Kwaliteitsafspraken een landelijk beeld van de mbo-sector op basis van de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen en de gesprekken die de commissie gevoerd heeft. De rapportage wordt afgesloten met aanbevelingen aan de scholen en aan de minister.