Rapportages

Overzicht van beschikbare rapporten

De commissie heeft als opdracht om in 2019, 2021 en 2023 rapportages op te stellen met een landelijk beeld van de voortgang en resultaten van de kwaliteitsafspraken.

Sectorrapportage (18 oktober 2021)
In een rapportage geeft de Commissie Kwaliteitsafspraken een beeld van de stand van zaken van de kwaliteitsafspraken, op basis van de midtermreviews van de scholen. De rapportage gaat ook in op de meerwaarde van het instrument 'kwaliteitsafspraken'.

Vertrouwen. Sectorbeeld 2019
In het sectorbeeld ‘Vertrouwen’ geeft de Commissie Kwaliteitsafspraken een landelijk beeld van de mbo-sector op basis van de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen en de gesprekken die de commissie gevoerd heeft. De rapportage wordt afgesloten met aanbevelingen aan de scholen en aan de minister.