uitwerking-beoordelingskader

Uitwerking beoordelingskader

De Commissie Kwaliteitsafspraken werkt op basis van een beoordelingskader, zoals dat is opgenomen in de Regeling Kwaliteitsafspraken. Een nadere uitwerking van dit beoordelingskader kunt u hier inzien of downloaden.