Webinar over rol medezeggenschap bij nieuwe kwaliteitsafspraken

Op 12 april organiseert het ministerie van OCW een webinar over de rol van de medezeggenschap bij de kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027. Vertegenwoordigers van studentenraden en ondernemingsraden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de online bijeenkomst.

De komende periode werken alle mbo-scholen aan het opstellen van een kwaliteitsagenda voor de periode 2024-2027. Het is de bedoeling dat de besturen bij het opstellen van de agenda opstellen nauw samenwerken met studenten en medewerkers. Uiteindelijk hebben de ondernemingsraad en de studentenraad instemmingsrecht op de kwaliteitsagenda.

Thema’s

De kwaliteitsagenda bevat belangrijke thema’s voor studenten en onderwijspersoneel, zoals:
– de gelijkwaardige behandeling van alle studenten in Nederland;
– het verbeteren van studentenwelzijn;
– het verbeteren van de studiekeuze en de stageperiode;
– zorgen voor een aantrekkelijke carrièreperspectief voor onderwijspersoneel.

Webinar

Om studenten en medewerkers te ondersteunen bij hun rol bij het opstellen van de kwaliteitsagenda organiseert het ministerie van OCW op 12 april een webinar voor leden van studentenraden en ondernemingsraden. Tijdens de online bijeenkomst zal het ministerie meer uitleg geven over de kwaliteitsagenda’s. Deelnemers kunnen uiteraard aanvullende vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 april van 16.00 tot 17.00 uur. De inschrijving is inmiddels gesloten.