Wie is wie?

Wie is wie?

Klik op de portretten voor een nadere kennismaking met de leden van de commissie.

Michiel Scheffer (voorzitter)

Mariska ten Heuw

Renata Voss

Yvonne Moerman-van Heel

Margot Nijkamp-Diesfeldt

Ed van den Berg

André Timmermans

 

Michiel Scheffer

Tijdens mijn VWO heb ik gewerkt in een drukkerij/fotolab. Ik ben opgeleid als sociaal-geograaf en heb daarna gewerkt voor de werkgeversvereniging van de mode-industrie, als ondernemer en als lector aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Vanaf 2011 heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt: als fractievoorzitter namens D66 in de Provinciale Staten van Gelderland, daarna als Gedeputeerde, verantwoordelijk voor Economie, Innovatie en Europa (tot 2019). Nu werk ik aan duurzaam textiel bij de WUR. Mijn hart ligt bij kwalitatief goed mbo waar studenten vaardigheid en waardigheid krijgen voor het werk en burgerschap van morgen. Ik woon en fiets veel rond Nijmegen tot aan de Alpen.

 

Mariska ten Heuw

Na mijn gymnasium heb ik politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf mijn 22ste ben ik als ambtenaar werkzaam geweest bij verschillende gemeenten in het oosten van het land. Ik vind de lokale overheid de boeiendste bestuurslaag die er is, omdat je daar besluiten neemt die vaak direct ingrijpen in het leven van mensen en bedrijven. Sinds 2010 ben ik wethouder in Hengelo en ik ben onlangs voor een derde periode herbenoemd. Werk en inkomen behoort vanaf het begin tot mijn portefeuille. Ik voel mij bijzonder betrokken bij het overbruggen van de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt bij kwetsbare jongeren. Dat zullen we bij veel kwaliteitsagenda’s ook als thema terugzien.

 

Renata Voss

Vanuit verschillende invalshoeken - regelgeving, toezicht en bestuur - heb ik tot nu toe, en met groot genoegen, in en voor het onderwijs gewerkt. Als wetgevingsjurist heb ik bij het ministerie van OCW onderwijsbeleid vertaald in wetgeving. Als hoofdinspecteur voor het beroepsonderwijs heb ik risicogericht toezicht ingevoerd in het mbo en de invlechting van het examentoezicht bij de onderwijsinspectie vormgegeven. Als bestuurder van een mbo-instelling heb ik bijgedragen aan een sterke focus op kwaliteit en responsiviteit van het onderwijs in relatie met de directe omgeving. Als lid van diverse raden van toezicht van onderwijsinstellingen in verschillende regio's en als bestuurder van het openbaar funderend onderwijs in Rotterdam is mij duidelijk geworden hoe groot het samenbindend vermogen is van het onderwijs in een wijk, een stad, een regio. De maatschappelijke en economische betekenis van goed onderwijs is groot en in het beroepsonderwijs is dat heel direct zichtbaar en voelbaar. De ambitie om via kwaliteitsafspraken de inbedding in de regio en de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verhogen onderschrijf ik zeer en ik vind het mooi om daar via het lidmaatschap van deze commissie een bijdrage aan te mogen leveren.

 

Yvonne Moerman-van Heel

Passie voor onderwijs loopt als een rode draad door mijn werkzame leven. Een voor mij boeiende sector die ik vanuit diverse perspectieven heb beleefd. Met een start als bevlogen 19-jarige lerares in het primair onderwijs tot een afronding als lid van het College van Bestuur van een ROC; een functie die ik ruim twintig jaar met enthousiasme heb vervuld. Mijn focus lag daarbij vooral op personeel, onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg. Hierbij heb ik veel gehad aan de jarenlange ervaring als docent Engels in het vo en het mbo. Beleidsmatig heb ik mijn steentje bij mogen dragen als lid van de Onderwijsraad en van het College voor Toetsing en Examens. Naast mijn werk in het onderwijs hebben mijn echtgenoot en ik ruim tien jaar een eigen bedrijf gehad. Ik heb me overal thuis gevoeld, maar toch het meest in het beroepsonderwijs. Een onderwijssector waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten en van elkaar afhankelijk zijn, net als in mij als persoon.

 

Margot Nijkamp-Diesfeldt

In mijn werkzame leven heb ik mogen meehelpen aan de opbouw van organisaties als Packard Bell, Intermec, E-One en Holst Centre. Als verantwoordelijke voor HR & Operations heb ik voor al deze organisaties juist de interactie opgezocht met het mbo. We startten steeds iets op dat nog niet eerder gedaan was: de eerste thuiscomputers, turn-key barcoding systemen, GVP brandweerauto’s en draadloze sensortechnologie. Het is prachtig als er een tastbaar resultaat uit komt. Ik heb groot geloof in het mbo, omdat daar de mensen vandaan komen die innovatie waar kunnen maken en kennis toevoegen aan de waardeketen. Ik zie dat er nog veel verbeterd kan worden in de interactie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Met mijn kennis en ervaring in beleid, directievoering en open innovatie maak ik me binnen de commissie graag hard voor de blijvende verbinding tussen het mbo en de arbeidsmarkt.

 

Ed van den Berg

Bedrijfsleven en onderwijs lopen als een rode draad door mijn werkzame leven. Na afronding van de ETS in Amsterdam ben ik in 1976 gestart bij Xerox om snel de overstap te maken naar de MTS in Beverwijk als docent elektrotechniek. In de avonduren heb ik de 2e graads lerarenopleiding afgerond en een post HBO opleiding bedrijfskunde gevolgd; een variant op de Koninklijke route. Na diverse directiefuncties bij NS rail-infra structuur bleef het onderwijs trekken en keerde ik terug naar Nova College. Vanaf 2004 tot 1 juni 2018 ben ik daar bestuurder geweest. Als bestuurslid van het kwaliteitsnetwerk MBO richtte ik me op het stimuleren van de eigen regie van scholen op kwaliteitsverbetering. Met de kwaliteitsagenda ligt er een mooie uitdaging voor het mbo en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. De drievoudige opdracht van het mbo is voor mij een belangrijk ankerpunt. Het samenwerken met partners aan innovatie en verbetering kan rekenen op mijn warme belangstelling. Het mbo is goed en met de kwaliteitsagenda gaat het nog beter worden.

 

André Timmermans

In mijn hele loopbaan is de relatie tussen mens, opleiding, werk en arbeidsmarkt de grootste inspiratiebron. Als beroepskeuzeadviseur en arbeidsbemiddelaar en later in vele management-, directie- en bestuursfuncties bij Arbeidsvoorziening, CWI, UWV en SBB heb ik ervaren hoe belangrijk passend werk voor persoonlijke ontwikkeling, economische onafhankelijkheid en werking van de arbeidsmarkt is. ‘Trots, vertrouwen en lef’ zijn belangrijke ingrediënten in het proces om het mbo steeds beter af te stemmen op de (regionale) arbeidsmarkt van de toekomst en gelijke kansen op duurzame arbeidsparticipatie te vergroten. De mbo-scholen staan de komende jaren voor de opgave om hun commitment met het bestuursakkoord te vertalen in regionale kwaliteitsplannen en deze vooral succesvol uit te voeren. Succesvol, zowel vanuit het perspectief van de student als dat van het (regionale) bedrijfsleven. Ik vind het een voorrecht hieraan te mogen bijdragen.